E-learning Term 1-2015

Print PDF

 

ประกาศ : หน้าเว็บไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเปิดด้วย firefox หรือ chrome และอาจจะมีปัญหาในการแสดงเมื่อเปิดด้วย internet explorer

 

A. รายวิชา 1102 104 General Chemistry (ผศ.ดร ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ)

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา General Chemistry
ให้เข้าไป add friend ใน facebook ชื่อ GenChem 1/2558 @ UBU

เพื่อความสะดวกในการติดตามข่าวสารที่อาจารย์ประกาศ

ให้นักศึกษาส่งการบ้าน CAI โดยใช้ Windows Internet Explorer

 • ให้นักศึกษาส่งการบ้าน CAI ผ่านระบบ D4LP สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://d4lp.ubu.ac.th
 • บทที่ 1 หลักการโมล และปริมาณสารสัมพันธ์

เนื้อหา และ การบ้านCAI MoleConcept


 • บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

เนื้อหา และ การบ้าน CAI AtomicStructure

 

 • บทที่ 3 พันธะเคมีและแรงระหว่างโมเลกุล

เนื้อหา และ การบ้าน CAI Bonding


 • บทที่ 4 เทอร์มอไดนามิกส์

เนื้อหา และ การบ้าน CAI Thermodynamics

 

 • บทที่ 5 จลนพลศาสตร์ (ไคเนติกส์)

เนื้อหา และ การบ้าน CAI Kinetics


 • บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

เนื้อหา และ การบ้าน CAI Liquid&Gas


 • บทที่ 7 สมดุลเคมีและสมดุลกรด-เบส

เนื้อหา และ การบ้าน CAI ChemicalEquilibrium


 • บทที่ 8 ไฟฟ้าเคมี

เนื้อหา และ การบ้าน CAI Electrochemistry


 • บทที่ 9 เคมีอินทรีย์

เนื้อหา


 • บทที่ 10 เคมีนิวเคลียร์

เนื้อหา และ การบ้าน CAI Nuclear


วิธีการดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

1. ดาวน์โหลดการบ้าน CAI (.rar) ได้ที่ www.chem.sci.ubu.ac.th/ เลือก e-learning หรือทำผ่านระบบ D4LP

2. หลังจากจบแต่ละบท ให้ทำการบ้าน CAI ให้เสร็จ แล้วส่งโฟลเดอร์งานมาทางระบบ D4LP ของแต่ละบทตามระยะเวลาที่     กำหนด

3. ห้ามคัดลอกโฟลเดอร์และไฟล์การบ้านของคนอื่นเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ใดที่เหมือนกันบ้าง แม้จะมีการเปลี่ยน     รหัสและชื่อแล้วก็ตาม

4. ถ้ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะปรับคะแนนเป็นศูนย์ทั้งผู้ที่คัดลอกและผู้ให้คัดลอก

 

หมายเหตุ

การประกาศคะแนนการบ้าน CAI จะประกาศผ่านเวปไซต์

เมื่อมีการประกาศคะแนนการบ้าน CAI แล้วนักศึกษาคนใดไม่มีคะแนนขึ้นให้ทำการติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษายอมรับในคะแนนที่ประกาศ

ประกาศคะแนนการบ้านCAI

 

นักศึกษาที่มีปัญหาไม่มีคะแนนให้เข้าไปตรวจสอบไฟล์คะแนนที่ตัวเองส่งมา

ตามวิธีการดังไฟล์ด้านล่าง 

 

B. รายวิชา 1102 109 Physical Science in Daily Life (ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ)

 1. รายละเอียดรายวิชา 1102109
 2. การ์ตูน เรื่อง ทำไมร้อนอย่างนี้ โดย สสวท.
 3. ดาวน์โหลดไฟล์ การบ้านสรุปบทเรียนในหนังสือ OUR CHOICE ปฏิบัติการทางเลือกสู่ทางรอดที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน รวมทุกไฟล์ บทที่ 1-18 https://www.facebook.com/groups/675089782504004/files/
 4. Facebook Group ชื่อ 1102109 วิทย์กายภาพ 1/2557 : https://www.facebook.com/groups/1446022092334059/

 

 

C. รายวิชา 1102 311 Spectroscopic Methods of Chemical Identification (ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

 

D. รายวิชา 1102 111 Organic Chemistry Lab (ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

 

E. รายวิชา 1102130 Analytical Chemistry (รศ.อภิชัย ศิวประภากร และคณะ)

. แผนการสอน


ให้นักศึกษาส่งการบ้าน CAI โดยใช้ Windows Internet Explorer

. บท Intro. to Analytical Chemistry

. บท Gravimetric Method

. บท Principal Volumetric Titration

. บท Argentometric Method

. บท Complex_AcidBase

. บท RedoxTitration

. บท PotentiometricMethod

 

ประกาศคะแนนการบ้าน

. บท Intro.

. บท Gravimetric Method

. บท Principal Volumetric Titration

. บท Argentometric Method

 


วิธีการดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

1. ดาวน์โหลดการบ้าน CAI (.rar) ได้ที่ www.chem.sci.ubu.ac.th/ เลือก e-learning หรือทำผ่านระบบ D4LP

2. หลังจากจบแต่ละบท ให้ทำการบ้าน CAI ให้เสร็จ แล้วส่งโฟลเดอร์งานมาทางระบบ D4LP ของแต่ละบทตามระยะเวลาที่     กำหนด

3. ห้ามคัดลอกโฟลเดอร์และไฟล์การบ้านของคนอื่นเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ใดที่เหมือนกันบ้าง แม้จะมีการเปลี่ยน     รหัสและชื่อแล้วก็ตาม

4. ถ้ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะปรับคะแนนเป็นศูนย์ทั้งผู้ที่คัดลอกและผู้ให้คัดลอก

 

หมายเหตุ

การประกาศคะแนนการบ้าน CAI จะประกาศผ่านเวปไซต์

เมื่อมีการประกาศคะแนนการบ้าน CAI แล้วนักศึกษาคนใดไม่มีคะแนนขึ้นให้ทำการติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษายอมรับในคะแนนที่ประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ


 

คู่มือปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

 

 

F. รายวิชา 1102105 General Chemistry Lab (ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ และคณะ)

 

นักศึกษาสามารถซื้อคู่มือปฏิบัติการได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร

 

ใต้ตึกเคมี และ ใต้ตึกชีวภาพ


ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป


ตารางการเรียนปฏิบัติการเคมีทั่วไป เทอม 1/2558

ข้อตกลงในการเรียนวิชา 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

แบบฟอร์มใบลา

เลขนัยสำคัญ

การคำนวณเบื้องต้น

รายชื่ออุปกรณ์และเครื่องแก้วต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเคมีและการใช้งาน

การจัดการของเสียอันตราย

ประกาศรายชื่อประจำห้องเรียน

รายชื่อประจำห้องเรียน กลุ่ม1 วันจันทร์

รายชื่อประจำห้องเรียน กลุ่ม2 วันพุธ

 


 G. รายวิชา 1102101 Chemistry Lab 1

ประกาศคะแนนแลป 1-9

 

 

 

H. รายวิชา 1102106 เคมีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคะแนนกลางภาค 1/2557

 


 

 6 พย.

20 พย.

20 พย.

27 พย.

11 ธค.

28 ธค.

8 มค.

22 มค.

12 กพ.

Last Updated on Wednesday, 02 September 2015 08:51